February 13, 2019

ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ພັດທະນາກຸ່ມໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ


ໃນວັນທີ 08 ກຸມພາ 2019 ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້: ການຜະລິດ ເປັນ ສິນຄ້າ ແລະ ພັດທະນາກຸ່ມໃຫ້ ເຂັ້ມແຂງ ຂື້ນທີ່ໂຮງແຮມ ດອກຈຳປາ ເປັນ ເວລາ 01 ວັນ.

  ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ບຸນເສັງ ປະທຳມະວົງ  ຮອງເຈົ້າ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານ ເສດຖະກິດ, ມີທ່ານ ຄອນສະຫັວນ ສຸກຂະເສີມ ຄະນະພະແນກ ອຄ ແຂວງ, ຕາງໜ້າຈາກຫ້ອງການ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເມືອງ 07 ຕົວເມືອງ, ບັນດາກຸ່ມຜະລິດໂອດ໋ອບ, ກຸ່ມຜະລິດທີ່ມີເປົ້າໝາຍຂະຫຍາຍເປັນໂອດ໋ອບ, ຕົວແທນສະມາຄົມໂຮງສີເຂົ້າ ແລະ ບັນດານັກວິທະຍາກອນ ຮັບເຊີນ ຈາກ ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ, ຈາກສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ແລະ ຈາກ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 54 ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້.


       ເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ພັດທະນາບັນດາກຸ່ມການຜະລິດ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ສາມາດຫັນເຂົ້າສູ່ກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດເທື່ອລະກ້າວ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ບັນດາຫົວໜ່ວຍການຜະລິດ ທີ່ມີໜໍ່ແໜງ  ໃນກຸ່ມບ້ານຢູ່ບັນດາເມືອງ ພາຍໃນແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ໃຫ້ໄດ້ຮັບກາໝາຍໂອດ໋ອບ ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້, ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ວຽກງານດັ່ງກ່າວຂຶ້ນ ໂດຍໄດ້ນໍາເອົາເອກະສານທີ່ສໍາຄັນ ມາຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ເປົ້າໝາຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ນໍາສະເໜີໂດຍ ວິທະຍາກອນ ຈາກພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ຈາກພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ, ຈາກສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ແລະ ຈາກ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຂວງ ໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ:
-      ການຜະລິດ ແລະ  ການຕະຫຼາດ
-      ການບໍລິຫານຈັດການກຸ່ມໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ
-      ຂັ້ນຕອນການສ້າງຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າເປັນໂອດ໋ອບ
-      ການນຳສະເໜີແຜນພັດທະນາ ສົ່ງເສີມSME ຂອງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ
-      ການໂຄສະນາ ໂອດ໋ອບ ຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ( ພະແພກ ຖວທ ແຂວງ )
-      ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແມ່ຍິງໃນການຜະລິດ, ການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ (ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ )
-      ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ (ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຂວງ)

ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ນອກຈາກເປັນການສ້າງພື້ນຖານ ຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ໃຫ້ແກ່ບັນດາ ກຸ່ມຜະລິດ ເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ແຕ່ລະເມືອງແລ້ວ ຍັງເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ ໃຫ້ກຸ່ມການຜະລິດ ປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງ, ການບໍລິຫານ ຂອງຕົນ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ມີຄວາມສາມາດ ຫັນເຂົ້າສູ່ກົນໄກການຕະຫຼາດເທື່ອລະກ້າວ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍຫັນໄປສູ່ການພັດທະນາການຜະລິດຂອງຕົນ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງຂຶ້ນ ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດໄດ້.
ກອງປະຊຸມໄດ້ປິດລົງໃນເວລາ 16:00 ໂມງ ຂອງວັນດຽວກັນ.

No comments:

Post a Comment