November 5, 2018

ກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ດໍາລັດຂອງລັດຖະບານວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນສະບັບເລກທີ 300/ລບ, ລົງວັນທີ 13 ກັນຍາ 2018.ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ການປະເມີນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງລັດຖະກອນ-ພະນັກງານ ປະຈໍາປີ 2018 ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຂັ້ນຕອນ, ໃນວັນທີ 02 ພະຈິກ 2018. ພະແນກ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊຶມ ບັນດານິຕິກໍາ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ  ທ່ານ ແສງອາລຸນ ແສງອາພອນ ຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ. ມີບັນດາຮອງພະແນກ, ຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຮອງຂະແໜງ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ - ລັດຖະກອນ ພາຍໃນພະແນກ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.
          ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບປະເມີນຜົນ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພາຍໃນພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ສະບັບເລກທີ 2057/ອຄ.ຂບຊ, ລົງວັນທີ 29/10/2018 ໃຫ້ຮັບຮູ້ ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.


          ຫລັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ແສງອາລຸນ ແສງອາພອນ ຫົວໜ້າພະແນກ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ ດໍາລັດຂອງລັດຖະບານວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນສະບັບເລກທີ 300/ລບ, ລົງວັນທີ 13 ກັນຍາ 2018 ແລະ ທ່ານ ພັກສົມດີ ວົງສາວັນດີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ ຄໍາແນະນໍາ ຂອງກະຊວງພາຍໃນ ສະບັບເລກທີ 06/ພນ, ລົງວັນທີ 02/05/2018 ວ່າດ້ວຍບຄໍາແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດໍາລັດຂອງລັດຖະບານວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນສະບັບເລກທີ 300/ລບ ພ້ອມທັງອະທິບາຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນດາພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊີ່ງ ບັນດາຂັ້ນຕອນ,  ຫລັກການ ແລະ ວິທີການໃນການປະເມີນ.
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະເມີນລັດຖະກອນ ດ້ວຍຮູບແບບຟອມໃໝ່ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນຕາມກໍານົດເວລາ, ທ່ານໂພສອນ ທະລາພອນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການບໍລິຫານ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ໄດ້ອະທິບາຍຊີ້ແຈງຕື່ມ ກ່ຽວກັບແບບຟອມ, ການແບ່ງໜ່ວຍປະມີນ ແລະ ກໍານົດວັນເວລາ ໃນການປະເມີນລັດຖະກອນປະຈໍາປີ 2018.
ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ທ່ານປະທານ ໄດ້ເໜັ້ນໜັກຕື່ມຕໍ່ກັບ ວຽກງານການປະເມີນຜົນລັດຖະກອນ ປະຈໍາປີ 2018 ໂດຍເໜັ້ນໜັກດັ່ງນີ້:
1.    ໃຫ້ບັນດາຄະນະຮັບຜິດຊອບປະເມີນລັດຖະກອນ ທີ່ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງຫົວໜ້າພະແນກ ເອົາໃຈໃສ່ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຫລັກການຂອງການປະເມີນ ຕາມດໍາລັດ 300/ລບ ແລະ ນໍາພາ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ປະເມີນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ທັນກັບເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້.
2.    ໃນການປະເມີນ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ປະເມີນໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ເພື່ອສາມາດຊອກໄດ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ດີເດັ່ນແທ້ ເພື່ອກາຍເປັນພະນັກງານສືບທອດ ໃນອະນາຄົດ.
3.    ໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທຸກຄົນ ເອົາໃຈໃສ່ ກະກຽມຂໍ້ມູນ ແລະ ຂຽນແບບຟອມປະເມີນດ້ວຍຕົນເອງໃຫ້ຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ປິດລົງໃນເວລາ 10:30 ໂມງ ຂອງວັນດຽວກັນ.

No comments:

Post a Comment