October 10, 2018

ກອງປະຊຸມປືກສາຫາລືກ່ຽວກັບສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສົ່ງເສີມ ການຜະລິດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວການເກັບຊື້ມັນຕົ້ນຂອງບັນດາໂຮງງານ ແລະ ບໍລິສັດພາຍໃນແຂວງ
ໃນວັນທີ 03 ຕຸລາ 2018 ເວລາ 8:30 ໂມງ, ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປືກສາຫາລື ກ່ຽວກັບສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການເຄື່ອນໄຫວການເກັບຊື້ມັນຕົ້ນ ຂອງບັນດາໂຮງງານ ແລະ ບໍລິສັດພາຍໃນແຂວງ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂື້ນຢູ່ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ພັກສົມດີ ວົງສາວັນດີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ມີທ່ານ ຮອງເຈົ້າເມືອງພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຫ້ອງການ ອຄ ເມືອງ ຕະຫລອດຮອດຜູ້ປະກອບການຈາກໂຮງງານ ແລະ ບໍລິສັດ ເຂົ້າຮ່ວມມີທັງໝົດ 24 ທ່ານກອງປະຊຸມໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາ 03 ບັນຫາຄື :
1.    ຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມການປູກມັນຕົ້ນ ເພື່ອສະໜອງວັດຖຸດິບ ໃຫ້ແກ່ໂຮງງານ ແລະ ຜະລິດ ແປ້ງມັນຕົ້ນເພື່ອສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ .
2.    ສະຫລຼຸບຕີລາຄາຄືນກ່ຽວກັບການຊື້ຂາຍຂອງບັນດາບໍລິສັດ, ເພື່ອຄວາມໜັ້ນຄົງດ້ານການຕະຫລາດ ແລະ ຄວາມເອກະພາບໃນການເກັບຊື້.
3.    ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄ້ວາ ຈັດຕັ້ງການຄຸ້ມຄອງ ການຊື້ຂາຍມັນຕົ້ນພາຍໃນເມືອງ ແລະ ແຂວງ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ເປັນທຳຕາມກົດໝາຍວາງອອກ .

ກອງປະຊຸມໄດ້ຍົກບັນຫາການເກັບຊື້ມັນຕົ້ນຢູ່ 04 ຕົວເມືອງ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ທີ່ປະຊຸມໄດ້ຮັບຊາບເຖີງບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ເກິດຂື້ນ ເພື່ອຊອກຫາວິທີການແກ້ໄຂ ແລະ ເອກະພາບກັນທາງດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນຕໍ່ໜ້າດັ່ງນີ້:
1.    ໂຮງງານ ແລະ ບໍລິສັດໃດ ທີ່ໄດ້ສົ່ງເສີມແມ່ນເຫັນດີໃຫ້ລົງເກັບຊື້ ນຳປະຊາຊົນທີ່ໂຮງງານໄດ້ກຳນົດໄວ້.
2.    ໂຮງງານ ແລະ ບໍລິສັດຕ້ອງມີການວາງແຜນການຜະລິດ, ມີການລົງທືນຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມທາງດ້ານເຕັກນິກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນແບບ 2+3 ຫລື 1+4 ຕາມຄວາມສາມາດ ເພື່ອຮັບປະກັນວັດຖຸດິບເຂົ້າປ້ອນໂຮງງານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຕະຫລາດຂອງຕົນຢ່າງພຽງພໍ ດ້ວຍການເຮັດສັນຍາສອງສົ້ນກັບກຸ່ມຜະລິດ.
3.    ໃນກໍລະນີທີ່ທາງໂຮງງານ ຫລື ບໍລິສັດ ມີເຈດຈຳນົງຢາກລົງໄປສົ່ງເສີມປະຊາຊົນ ປູກມັນຕົ້ນຕາມສະຖານທີ່ ຕ່າງໆ ຕ້ອງສະເໜີ ຫລື ແຈ້ງໃຫ້ພາກລັດ ຫລື ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຮູ້ ແລະ ຢັ້ງຢືນ.
4.    ສຳລັບໂຮງງານແມ່ນໃຫ້ປັບຄືນ ໃຫ້ໄດ້ມາດຖານຕາມກົດໝາຍອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ, ກົດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຂອງຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຮູບພາບຖ່າຍໂດຍ:ທ່ານ ນາງ ດອກມະລິຄຳ ທ່ຽງລະໄມ
5.    ສຳລັບໂຮງງານ ແລະ ບໍລິສັດ ທີ່ມີເຈດຈຳນົງ ຢາກເຄື່ອນຍ້າຍ ຫລື ສົ່ງອອກ ແປ້ງມັນຕົ້ນ ຫລື ມັນແຫ້ງ ແມ່ນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
6.    ສະເພາະໂຮງງານ ແມ່ນເຫັນດີໃຫ້ສົ່ງອອກເປັນຜະລິດຕະພັນແປ້ງ, ບໍ່ໃຫ້ສົ່ງເປັນມັນຕົ້ນແຫ້ງ ແລະ ດິບອອກ, ສ່ວນບໍລິສັດແມ່ນເຫັນດີໃຫ້ສົ່ງອອກເປັນຜະລິດຕະພັນແຫ້ງ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງເປັນມັນຕົ້ນດີບອອກ.
7.    ເຫັນດີຕາມການສະເໜີຂອງທາງເຈົ້າເມືອງໃນການກຳນົດເຂດ ຫລື ແບ່ງປັນເຂດ ໃຫ້ແກ່ໂຮງງານ ຫລື ບໍລິສັດເກັບຊື້ຕາມເຂດເປົ້າໝາຍ .
8.    ທາງເມືອງຕ້ອງເປັນເອກະພາບກັນກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນເມືອງ ເພື່ອອອກແຈ້ງການໃຫ້ໂຮງງານ, ບໍລິສັດ ຫລື ຜູ້ປະກອບການເຂົ້າມາເກັບຊື້ຕາມຈຸດທີ່ກຳນົດໄວ້.
9.    ການເກັບຊື້ມັນຕົ້ນ ແມ່ນໃຫ້ເອກະພາບກັນພາຍໃນເມືອງກໍ່ຄືພາຍໃນແຂວງ ໂດຍສະເລ່ຍລາຄາເອກະພາບກັນພາຍໃນເມືອງຕ່າງໆ, ໃນນັ້ນ: ສະເພາະຊິງຊັ່ງ ແມ່ນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຕາມລະບຽບການຂອງພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີແຂວງ.
10. ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລົງຈັດຕັ້ງກຸ່ມການຜະລິດພາຍໃນບ້ານ ກໍ່ຄືພາຍໃນເມືອງດັ່ງກ່າວ ເພື່ອແນະນຳເຕັກນິກການປູກ ໂດຍນຳໃຊ້ດິນທີ່ມີເອກະສານນຳໃຊ້ ຫລື ຖາວອນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ບຸກລຸກປ່າສະຫງວນ.
11. ກຳນົດແບ່ງເຂດບູລິມະສິດ ການລົງທືນສົ່ງເສີມ ໃຫ້ແກ່ໂຮງງານແປ້ງມັນຕົ້ນ ແລະ ບໍລິສັດໃນແຕ່ລະເມືອງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລ່ວງລໍ້າເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນ.
12. ພະແນກອຸດສາຫກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ສືບຕໍ່ສົມທົບກັບຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເມືອງ ຈັດບູລິມະສິດໃຫ້ບໍລິສັດ, ກຸ່ມຊື້-ຂາຍ ທີ່ມີຄຸນສົມບັດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຖືກຕ້ອງ, ສ້າງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ການຊື້-ຂາຍ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຜູ້ລົງທືນຢ່າງເປັນທຳ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ .
ກອງປະຊຸມໄດ້ປິດລົງ ໃນເວລາ 11:30 ໂມງ ຂອງວັນດຽວກັນ .

No comments:

Post a Comment