September 19, 2018


ການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ອຸປະໂພ-ບໍລິໂພກ (ສິນຄ້າຄວບຄຸມລາຄາ) ໃນຊ່ວງທີ່ມີຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ.
ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດ ຂອງປະຊາຊົນ ໃນຊ່ວງໄລຍະທີ່ມີຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ, ຄວບຄຸມບໍ່ໃຫ້ຊາວຄ້າຂາຍເອົາລັດເອົາປຽບຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ, ຈໍາກັດການຄ້າທີ່ບໍ່ມີຄວາມເປັນທໍາ, ກັກຕຸນສິນຄ້າ, ສວຍໂອກາດຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າຕາມລໍາພັງໃຈ ເລີ່ມເດືອນກັນຍາ 2018 ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາການຄ້າ ຂະແໜງການຄ້າພາຍໃນ ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ໄດ້ສົມທົບກັບຫ້ອງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າເມືອງ ພາຍໃນ 7 ຕົວເມືອງ ລົງຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງລາຄາສີນຄ້າຕາມທ້ອງຕະຫຼາດຢ່າງຫັດກຸມ ໂດຍໄດ້ລົງກວດກາສີນຄ້າອາທິດລະ 3 ຄັ້ງ ( ຈັນ, ພຸດ ສຸກ ).

ຜ່ານການລົງກວດກາຕົວຈີງ ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດພາຍໃນ 7 ຕົວເມືອງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄ້າສະບຽງອາຫານປະເພດ: ເຂົ້າກີນ, ຊີ້ນງົວ, ຊີນຄວາຍ, ຊີ້ນໜູ, ໄກ່ ແລະ ປາ ພ້ອມດ້ວຍອາຫານຕາມສັ່ງ ແລະ ພຶດຜັກຕ່າງໆ ເຫັນວ່າຜູ້ປະກອບການຍັງຂາຍຕາມລາຄາ ທີ່ທີ່ພາກລັດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກໍານົດໄວ້, ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງໄດ້ຕິດຕາມກວດກາການຕິດປ້າຍລາຄາສີນຄ້າທີ່ເປັນເງີນກີບ ແລະ ການສັງຜອງ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານ. ໃນໂອກາດທີ່ທີມງາມລົງກວດກາໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ ຈົ່ງປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງລາຄາສີນຄ້າຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຫາກຜູ້ປະກອບການມີການລະເມີດຂາຍເກີນລາຄາ ຫລື ຂຶ້ນລາຄາຕາມໃຈໂດຍບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ ຈະຖືກປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ສໍາລັບລາຄາສິນຄ້າຄວບຄຸມປັດຈຸບັນ: ປະເພດຊີ້ນງົວ ລາຄາ 75.000 ກີບ, ຊີ້ນຄວາຍ ລາຄາ 70.000 ກີບ, ຊີ້ນໝູ ລາຄາ 35.000 ກີບ, ປານີນ ລາຄາ 18.000 ກີບ, ເຂົ້າເປືອກໜຽວ 2.200 ກີບ/ກິໂລ, ເຂົ້າເປືອກຈ້າວ 2.900 ກີບ/ກິໂລ, ເຂົ້າສານໜຽວລາວທີ 1 ລາຄາ 6.500 ກີບ/ກິໂລ, ເຂົ້າສານໜຽວລາວທີ 2 ລາຄາ 5.500 ກີບ/ກິໂລ, ເຂົ້າຈ້າວລາວທີ 1 ລາຄາ 9,000 ກີບ/ກິໂລ,  ເຂົ້າຈ້າວລາວທີ 2 ລາຄາ 7,000 ກີບ/ກິໂລ, ເຂົ້າຈ້າວມະລິລາວ 9,000 ກີບ/ກິໂລ, ສ່ວນລາຄາພືດຜັກແມ່ນລາຄາຍັງປົກກະຕິ.

No comments:

Post a Comment