September 19, 2018ກອງປະຊຸມປະເມີນຫົວໜ່ວຍ ໂອດອບ ຂອງຄະນະກໍາມະການຄັດເລືອກໂອດອບ ຂັ້ນແຂວງ.
ໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ 2018 ເວລາ 8:00 ໂມງ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຄອນສະຫວັນ ສຸກກະເສີມ ຮອງ ຫົວໜ້າພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄົ້ນຄ້ວາປຶກສາຫາລື ການນໍາສະເໜີຂໍກາ   ໝາຍໂອດອບແຫ່ງຊາດ, ມີບັນດາຄະນະກໍາມະການຄັດເລືອກໂອດອບຂັ້ນແຂວງ ຈາກ 18 ພະແນກການ, ຕາງໜ້າຈາກເມືອງ, ຕາງໜ້າຈາກຫ້ອງການ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 30 ຄົນ.
        ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 6 ຂອງແຂວງ ໃນການກໍານົດ ຮອດປີ 2020 ຈະສູ້ຊົນປະກາດຫົວໜ່ວຍໂອດອບ ທົ່ວແຂວງໃຫ້ໄດ້ 10 ຫົວໜ່ວຍ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນ ປະກາດໄດ້ແລ້ວ 5 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ຄາດວ່າປີນີ້ ຈະສາມາດປະກາດໄດ້ເພີ້້ມ 2 ຫົວໜ່ວຍ.

ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ໃນການນໍາສະເໜີຂໍກາໝາຍ ໂອດອບແຫ່ງຊາດ, ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະເມີນຫົວໜ່ວຍໂອດອບຂຶ້ນ. ໃນກອງປະຊຸມ ໄດ້ນໍາເອົາ ສິນຄ້າທີ່ມີໜໍ່ແໜງ ແລະ ມີທ່າແຮງພື້ນຖານ ພ້ອມທັງເງື່ອນໄຂ ໃນການຄົ້ນຄ້ວາພິຈາລະນາ ສະເໜີການຮັບຮອງໄດ້ຮັບກາໝາຍ ໂອດອບແຫ່ງຊາດ ມີ 2 ຫົວໜ່ວຍ ຄື: 1). ຫົວໜ່ວຍຜະລິດຕະພັນນໍ້າອ້ອຍກ້ອນຫົວໃຈ. 2). ຫົວໜ່ວຍຜະລິດຕໍ່າຫູກທໍໄໝ ລາຍເຜົ່າເມີ້ຍປະຍຸກ ໂດຍຕາງໜ້າຜູ້ຜະລິດຂອງ 2 ຫົວໜ່ວຍ ໄດ້ຂຶ້ນລາຍງານສະພາບຄວາມເປັນມາຂອງກຸ່ມ, ສະພາບການຜະລິດ, ຂະບວນການຜະລິດສິນຄ້າດັ່ງກ່າວ ຕໍ່ທີ່ປະຊຸມເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການນໍາສະເໜີຕໍ່ຂັ້ນເທິງ.


No comments:

Post a Comment