September 25, 2018

ຈັດຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ກຸ່ມຫັດຖະກຳຕຳຫູກທໍໄຫມ ບ້ານ ແຈ້ງສະຫວ່າງ ເມືອງ ຄຳເກິດ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ


ໃນວັນທີ 17-21 ກັນຍາ 2018 ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ໄດ້ສົມທົບກັບ ຫ້ອງການ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງ ຄຳເກີດ ຈັດຝືກອົບຮົມ: ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ກຸ່ມຫັດຖະກຳຕຳຫູກທໍໄຫມ ບ້ານ ແຈ້ງສະຫວ່າງ  ເມືອງ ຄຳເກິດ  ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ.
ເປັນກຽດເປັນປະທານ ຈັດຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ໂດຍ ທ່ານ ເພັດສະໄຫມ ໄຊຍະທິຈັກ ຄະນະປະຈຳພັກເມືອງ ຮອງເຈົ້າເມືອງ ເມືອງ ຄຳເກິດ  ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ , ແລະ ທ່ານ ກີ່ງເພັດ ຈັນທະສອນ ຫົວໜ້າຂະແໜງ ສົງເສີມ SME ແລະ ການຄ້າ. ມີພະນັກງານ ແລະ ນັກສຳມະນາກອນ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ຈຳນວນ 23 ຄົນ ຍີງ 19 ຄົນ. ການຈັດຝືກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບການອຸປະຖຳໂດຍ ໂຄງການ ໄຈກ້າ (JICA).
       ເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ກຸ່ມຕໍາຫູກທໍໄໝ ບ້ານແຈ້ງສະຫວ່າງ ເມືອງຄໍາເກີດ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ອາສາສະໝັກຂອງ ອົງການໄຈກ້າ ຮ່ວມກັບ ວິຊາການພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ຫ້ອງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງຄໍາເກີດ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວຂຶ້ນ ຈຸດປະສົງ:
ຮູບພາບຖ່າຍໂດຍ:ທ່ານ ນາງ ດອກມະລິຄຳ ທ່ຽງລະໄມ 
1.  ເພື່ອສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວໃຫ້ກາຍເປັນສີນຄ້າໂອດອບ.
2.  ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ໃຫ້ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າໃຈເຖິງການພັດທະນາສິນຄ້າ ດ້ວຍການແປຮູບຈາກຜ້າໄໝລາຍເມີ້ຍ ໃຫ້ມີຄວາມຫລາກຫລາຍ ແລະ ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດ ຕົວຢ່າງ: ກະເປົາ, ຜ້າປູໂຕະ, ຜ້າຮອງຈອກ ແລະ ອື່ນໆເປັນຕົ້ນ.
3.   ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ໃຫ້ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ກ່ຽວກັບການເຂົ້າຫາຕະຫລາດ ແລະ ວິທີການຊອກຫາຕະຫລາດ ພ້ອມກັບ ການໂຄສະນາສິນຄ້າຂອງຕົນ.
4.  ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ໃຫ້ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາສິນຄ້າຂອງຕົນ ໃຫ້ກາຍເປັນ ເອກະລັກເຜົາເມີ້ຍ ດ້ວຍຜະລິດຕະພັນທີ່ຫລາກຫລາຍ ກາຍເປັນຂອງທີ່ລະນຶກ.
ຊຸດຝືກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ເປັນການສ້າງພື້ນຖານຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ໃຫ້ກຸ່ມຕໍ່າຫູກທໍໄໝ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາສິນຄ້າ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ສາມາດກ້າວໄປເຖີງ ກາຍເປັນສີນຄ້າ ໜື່ງເມືອງໜື່ງຜະລິດຕະພັນໃນຕໍ່ໜ້າ.


No comments:

Post a Comment