July 30, 2018

ກອງປະຊຸມສະຫລຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຮອບດ້ານ ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 06 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 06 ເດືອນຕົ້ນປີ 2018 ຄັ້ງວັນທີ 12 - 13 ກໍລະກົດ 2018

ໃນວັນທີ 12-13 ກໍລະກົດ 2018 ພະແນກ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຮອບດ້ານ ຂອງຂະແໜງອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນ ທ້າຍປີ 2018 ແລະ ເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳຈຳນວນໜື່ງທີ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ນຳໄປປະຕິບັດ. ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ  ທ່ານ ແສງອາລຸນ ແສງອາພອນ ຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ. ມີບັນດາຮອງພະແນກ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຮອງຫ້ອງການ ອຄ ເມືອງ, ຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຮອງຂະແໜງ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ - ລັດຖະກອນ ພາຍໃນພະແນກ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ມະຕິຂອງຄະນະບໍລິຫານສູນກາງພັກ ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ວ່າດ້ວຍກາຍົກສູງປະສິດຕິພາບຄຸ້ມຄອງລັດຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ ໃຫ້ບັນດາພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ. ຫລັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ພັກສົມດີ ວົງສາວັນດີ ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານບົດສະຫລູຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 6 ເດືອນ ຕົ້ນປີ ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນ ທ້າຍປີ 2018.


ໃນກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ຍົກເອົາ ວຽກງານການປັບປຸງ ຂັ້ນຕອນການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງ ເລກທີ 02/ນຍ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບັນດາລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກປະສານງານ ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ຊຶ່ງຕິດພັນກັບ 4 ຂະແໜງ ພາຍໃນພະແນກ ຄື: ຂະແໜງ ທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ, ຂະ  ແໜງການຄ້າພາຍໃນ ແລະ ຂະແໜງນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ຊຶ່ງບັນດາຂະແໜງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ ຂັ້ນຕອນ, ຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ວິທີການອອກອະນຸຍາດການດໍາເນີນທຸລະກິດ ທີ່ຕິດພັນກັບຂະແໜງການຕົນ ໃຫ້ບັນດາຫ້ອງການ ອຄ ເມືອງ ແລະ ພະນັກງານພາຍໃນພະແນກ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ.

ໃນໂອກາດນີ້, ບັນດາຫ້ອງການ ອຄ ເມືອງ ໄດ້ຂຶ້ນລາຍງານສະພາບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນ ແລະ ບາງບັນຫາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ເພື່ອຍົກຂຶ້ນມາແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ລະຫວ່າງເມືອງ ກັບພະແນກສາຍຕັ້ງຂອງຕົນ ເພື່ອພ້ອມກັນຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປໃນທິດທາງ ແລະ ລວງດຽວກັນ.

ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ແສງອາລຸນ ແສງອາພອນ ຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ກ່າວສະຫລຸບ ເນັ້ນບາງບັນຫາໃຫ້ຫ້ອງການ ອຄ ເມືອງ ແລະ ບັນດາຂະແໜງ ພາຍໃນພະແນກ ເອົາໃຈໃສ່ດັ່ງນີ້ :
1. ໃຫ້ຫ້ອງການ ອຄ ເມືອງ, ຂະແໜງການ ເອົາໃຈໃສ່ ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດ ໃຫ້ບັນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ມີແນວຄິດອຸນອຽນ, ທຸ່ນທ່ຽງ, ກໍາໄດ້ພາລະບົດບາດ, ສິດໜ້າທີ່ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ແລະ ຫັນເອົາມະຕິ, ຄໍາສັ່ງ, ລະບຽບກົດໝາຍ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຂອງຕົນ ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານໃຫ້ເຂັ້ມງວດ.
2. ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງຕົນ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ປະສິດຜົນເປັນຕົ້ນ: ການຄຸ້ມຄອງໂຮງງານ, ການຄຸ້ມຄອງລາຄາສີນຄ້າ, ໂຄງປະກອບລາຄາ, ການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສີນຄ້າ ບົນພື້ນຖານຕາມລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ,ແລະ ປະສານສົມທົບ ກັບກະຊວງສາຍຕັ້ງ, ຫ້ອງການ ອຄ ເມືອງ ໃນການຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ແບບໃໝ່ ໃຫ້ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕາມກໍານົດເວລາທີ່ຂັ້ນເທິງວາງໄວ້.
3. ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດວຽກງານປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ໂດຍລົງກວດກາລາຄາສີນຄ້າ, ການຕິດລາຄາ, ຕິດສະຫລາກສິນຄ້າ, ຕິດສະແຕມ, ກວດກາສີນຄ້າປອມແປງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມສະຫງົບ.
4. ເອົາໃຈໃສ່ ການລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕົວເລກ ສິນຄ້າຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ໃຫ້ມີຄວາມລະອຽດ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ພະແນກ, ແຂວງ ແລະ ກະຊວງ ຕາມກໍານົດເວລາ.
5. ເອົາໃຈໃສ່ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ບັນດາສິນຄ້າໜໍ່ແໜງ ຂອງບັນດາເມືອງ ໃນການສົ່ງເສີມ, ສ້າງເງື່ອນໄຂ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານເອກະສານ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ສິນຄ້າໂອດອບ (ໜຶ່ງເມືອງໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ)  ຕາມແຜນທີ່ໄດ້ວາງໄວ້.

6. ເອົາໃຈໃສ່ ເພີ້ມທະວີ ຂອດການປະສານງານລະຫ່ວາງພະແນກ ກັບເມືອງ ໃຫ້ມີຄວາມກົມກຽວກັນ, ມີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ມີການຂໍຄໍາເຫັນ ຕໍ່ກັບບັນຫາຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ຂັ້ນເມືອງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໄປໃນທິດທາງ ແລະ ລວງດຽວກັນ.

7. ເອົາໃຈໃສ່ ວຽກງານກວດກາເປັນຫລັກ, ເປັນພື້ນຖານໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ກາຄ້າ ຂອງພະນັກງານ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ຜູ້ມີຜົນງານກໍ່ຕ້ອງຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຜູ້ມີຂໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງກໍ່ຕ້ອງມີການຕຳນິສົ່ງຂ່າວ ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

No comments:

Post a Comment