May 2, 2018

ທ່ານ ແສງອາລຸນ ແສງອາພອນ ຫົວໜ້າພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າ, ລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຊີ້ນຳ ວິຊາສະເພາະ ຕາມສາຍຕັ້ງຢູ່ ບັນດາເມືອງ.

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 24-27 ເດືອນ ເມສາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ ແສງອາລຸນ ແສງອາພອນ ຫົວໜ້າພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະວິຊາການ ພາຍໃນພະແນກ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາສະເພາະ ຕາມສາຍຕັ້ງຂອງຕົນ ຢູ່ 3 ເມືອງຄື: ເມືອງ ບໍລິຄັນ, ເມືອງ ວຽງທອງ, ເມືອງ ຄໍາເກີດ.

ການໄປເຮັດວຽກຄັ້ງນີ້ ຈຸດປະສົງຫຼັກແມ່ນ ເພື່ອລົງຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານຮອບດ້ານ ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຢູ່ບັນດາເມືອງດັ່ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະຕິດຕາມຄືນ ບັນດາໜ້າວຽກ ທີ່ໄດ້ມອບໃຫ້ເມືອງ ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມວຽກງານ ຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ປະຈໍາປີ 2017 ຜ່ານມາ. ໃນການລົງເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ, ຄະນະທີມງານໄດ້ເຂົ້າພົບປະກັບບັນດາເຈົ້າເມືອງ, ຮອງເຈົົ້າເມືອງ ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານຂົງເຂດເສດຖະກິດ ເພື່ອລາຍງານ, ຂໍທິດຊີ້ນຳ ແລະ ເກັບກຳສະພາບການເຄື່ອນໄຫວພາຍໃນເມືອງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກ ຮ່ວມກັບຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເມືອງ ເພື່ອພົບປະ ຊີ້ນຳ-ໂອ້ລົມ ວຽກງານວິຊາສະເພາະ ຕໍ່ພະນັກງານລັດຖະກອນ ບັນດາຫ້ອງການ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເມືອງ ທັງ 3 ຕົວເມືອງ ໂດຍໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຕັ້ງໜ້າ ປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະ ເຊັ່ນ ວຽກງານຕິດຕາມ ການເໜັງຕີງລາຄາສິນຄ້າ ໂດຍສະເພາະລາຍການສິນຄ້າ ທີ່ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຄຸ້ມຄອງ ຕາມດໍາລັດ 474/ນຍ, ລົງວັນທີ 18 ພະຈິກ 2010. ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານການຕິດສະຫລາກ, ສະແຕມ, ການກໍານົດໂຄງປະກອບລາຄາ ສິນຄ້າຄວບຄຸມ ເພື່ອຂາຍຍົກຂາຍຍ່ອຍ, ການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຜູ້ປະກອບການໃນການ ອອກທະບຽນວິສາຫະກິດ, ການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ, ການຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຮງງານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາສົ້ນເຂົ້າວັດຖຸດິບ ແລະ ສົ້ນອອກວັດຖຸດິບ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັນ.
ໃນໂອກາດນີ້, ຄະນະທີມງານຈາກພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ກໍ່ໄດ້ລົງສະຖານທີ່ຕົວຈິງ ເພື່ອເກັບກໍາສະພາບການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານການຄ້າ ພາຍໃນເມືອງເຊັ່ນ: ລົງຕິດຕາມກວດກາ ບັນດາໂຮງງານປຸງແຕ່ງຝຸ່ນເຄືອແຫມ, ລົງກວດກາບັນດາໂຮງງານເຜົາຖ່ານ, ລົງກວດກາບັນດາໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ ຈໍານວນໜຶ່ງ ແລະ ຍັງໄດ້ລົງໄປ ພົບປະແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ຢູ່ດ່ານຊາຍແດນ ກ່ຽວກັບວຽກງານການອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການ ນຳເຂົ້າ - ສົ່ງອອກ ສິນຄ້າ.


No comments:

Post a Comment