January 18, 2018

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າປະຈຳປີ 2017 ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການປີ 2018 ຄັ້ງວັນທີ 15-16 ມັງກອນ 2018

ໃນວັນທີ 15-16 ມັງກອນ 2018 ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງບໍລິຄຳໄຊໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າປະຈຳປີ 2017 ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການປະຈຳປີ 2018, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ແສງອາລຸນ ແສງອາພອນ ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ, ຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ເຊີນ ບັນດາຫົວໜ້າ, ຮອງຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເມືອງ 07 ຕົວເມືອງ, ບັນດາຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຮອງຂະແໜງ, ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

 ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈຸດສຸມຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າປະຈຳປີ 2017 ແລະ ຮັບຮອງແຜນການປີ 2018.
ພ້ອມກັນນີ້ກໍ່ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຫົວຂໍ້ເຈາະຈີ້ມຈາກບັນດາຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
07 ເມືອງ ແລະ ບັນດາຂະແໜງການພາຍໃນພະແນກເຊັ່ນ: ວິທີການ ແລະ ມາດຕະການໃນການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ, ການຈໍລະຈອນເອກະສານ, ວິທີການ ແລະ ມາດຕະການໃນການຂື້ນແຜນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ມາດຕະການ ແລະ ວິທີການໃນການກຳນົດໂຄງປະກອບລາຄາສິນຄ້າ, ການຄຸ້ມຄອງການຕິດສະຫຼາກສະແຕມ, ມາດຕະການ ແລະ ວິທີການຄຸ້ມຄອງດັດສົມໂຮງງານໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະການຄຸ້ມຄອງໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້, ມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຂອງພະນັກງານ-ສະມາຊິກພັກພາຍໃນພະແນກ, ມາດຕະການໃນການຄຸ້ມຄອງການຂື້ນທະບຽນຊາວຄ້າຂາຍຄົນຕ່າງປະເທດ, ການລົງຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການສ້າງກຸ່ມຫົວໜ່ວຍ ODOP ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ SME, ມາດຕະການ ແລະ ວິທີການໃນການຄຸ້ມຄອງການນຳເຂົ້າເຫຼັກ ແລະ ຊີມັງໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ມາດຕະການ ແລະ ວິທີການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນໃນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າໂດຍສະເພາະແມ່ນສິນຄ້າ ODOP, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາການຄ້າຢູ່ຂັ້ນເມືອງສອດຄ່ອງກັບພາລະບົດບາດທີ່ກະຊວງ, ແຂວງວາງອອກຫຼືບໍ່, ບົດຮຽນໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມສິນຄ້າ ODOP ຢູ່ພາຍໃນເມືອງຂອງຕົນ, ການລົງຊຸກຍູ້-ສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນຂອງຊາວບ້ານ, ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນເປັນສິນຄ້າໜື່ງເມືອງ-ໜື່ງຜະລິດຕະພັນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບກາໝາຍແຫ່ງຊາດພາຍໃນເມືອງຂອງຕົນມີຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກແນວໃດ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຄ້າຊາຍແດນຢູ່ເມືອງຄຳເກີດໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວໃດ, ມີຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກແນວໃດ, ການເກັບຊື້ພືດກະສິກຳ ເພື່ອຈຳໜ່າຍ ແລະ ສົ່ງອອກໂດຍສະເພາະແມ່ນມັນຕົ້ນ, ການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດເມືອງວຽງທອງ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການຂອງພະແນກພາຍໃນແຂວງສະບັບເລກທີ 825/ພພນ.ຂບຊ, ລົງວັນທີ 27 ມິຖຸນາ 2017 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງມີຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກແນວໃດ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນໄປບົນພື້ນຖານການຄົ້ນຄ້ວາປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນເຊິ່ງກັນແລະກັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າລະຫ່ວາງແຂວງ ແລະ ເມືອງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປໃນທິດທາງ ແລະ ລວງດຽວກັນ, ກອງປະຊຸມຍັງມີການມອບໃບຍ້ອງຍໍ - ຊົມເຊີຍ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຜູ້ທີ່ມີຄວາມຫ້າວຫັນໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາສະເພາະ ແລະ ຂະບວນການຕ່າງໆໃນປີ 2017 ຜ່ານມາ.

          ຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມທ່ານປະທານໄດ້ໃຫ້ທິດໂອ້ລົມ ແລະ ຊີ້ນຳຕໍ່ກອງປະຊຸມເພື່ອເປັນເຂັມຊີ້ທິດເຍືອງທາງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າໃນຕໍ່ໜ້າ. 
 

No comments:

Post a Comment