July 11, 2017

ຝຶກອົບຮົມວຽກງານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງບໍລິຄຳໄຊບັ້ນຝຶກອົບຮົມວຽກງານອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຂອງພະແນກອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ໄຂຂື້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 6 ກໍລະກົດ 2017 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ
ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ແສງອາລຸນ ແສງອາພອນ ຫົວໜ້າພະແນກອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ມີຫົວໜ້າຫ້ອງການອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເມືອງ ປາກຊັນ, ທ່າພະບາດ, ປາກກະດິງ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການພາຍໃນພະແນກເຂົ້າຮ່ວມ.
ການເຝິກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ, ຂະໜາດກາງ( SME ), ທິດທາງແຜນການອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຂອງ ແຂວງແຕ່ນີ້ຫາປີ 2030, ກົດໜາຍວ່າດ້ວຍອຸດສະຫະກຳການປຸງແຕ່ງສະບັບປັບປຸງ, ມະຕິຂອງຄະນະ ບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ສະບັບເລກທີ 02/ຄບ.ສພ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມ ທະວີວຽກງານ ຕິດຕາມ, ກວດກາສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນເງື່ອນໄຂໃໝ່, ວຽກງານຄູ້ມຄອງລາຄາ ສິນຄ້າ, ການສະເໜີຂໍໃບຢັ້ງຢືນຮັບຮອງເປັນຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າຂັ້ນເມືອງ(ODOP)ຂອງກູ່ມການຜະລິດ ແລະ ວິສະຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ, ບົດແນະນຳການສົ່ງເສີມສິນຄ້າ ODOP, ການຄູ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ, ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ ຮູບແບບການຮ່າງເອກະສານ ທາງ ລັດຖະການ ແລະ ຜ່ານນິຕິກຳທີ່ກຽ່ວຂ້ອງອີກຈຳນວນໜື່ງ. ນອກນັ້ນ ໃນກອງປະຊຸມຍັງ ໄດ້ຮັບຟັງ ການລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຜູ້ແທນກອງປະຊຸມຍັງ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນ ພ້ອມຕອບຄຳຖາມເຈາະຈີ້ມຂອງທ່ານປະທານ ຈຸດປະສົງ ກໍ່ເພື່ອ ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ຕົວເລກຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ນັ້ນ ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ຕາມຄຳຂັວນທີ່ວ່າ: ຫັນອຸດສະຫະກຳເປັນທັນສະໄໝ, ການຄ້າກ້າວໄກ ຕາມກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດ, ສ້າງຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຕາມທິດເຊື່ອມໂຍງ.


ຂໍ້ມູນຈາກ: http://www.bolikhamxay.gov.la

No comments:

Post a Comment