February 3, 2017

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍທຸລະກິດຂາຍກົງ

ຫົວຂໍ້: ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍທຸລະກິດຂາຍກົງ
ປະເພດ ນິຕິກໍາ: ຂໍ້ຕົກລົງ
ອອກໂດຍ: ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ: ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
ວັນທີ່ ນິຕິກໍາ : 12-01-2017
ເຜີຍແຜ່ລົງ ຈົດໝາຍເຫດ ວັນທີ່ : 25-01-2017

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍທຸລະກິດຂາຍກົງ

No comments:

Post a Comment