April 5, 2016

ກອງປະຊຸມວຽກງານສະພາການຄ້າ-ອຸດສາຫະກຳ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ


ເພຶ່ອຍົກລະດ້ານການຄ້າແລະການບໍລິການ ພາຍໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂື້ນ ໃນວັນທີ 01 ເມສາ 2016 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 3 ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການເຄຶ່ອນໄຫວ ວຽກງານຂອງສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກຳຂອງແຂວງຂື້ນ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນເສັງ ປະທຳມະວົງ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ຫົວໜ້າພະແນກການຂອງແຂວງ, ນັກທຸລະກິດພາຍໃນແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.
 ໃນທີ່ປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທົ່ວແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ມີຫົວໜ່ວຍທູລະກິດທັງໝົດ 5.042 ຫົວໜ່ວຍ, ໃນນັ້ນທູລະກິດຄອບຄົວ 4.463 ຫົວໜ່ວຍ, ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ 361 ຫົວໜ່ວຍ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາເຫັນວ່າ ສພາອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າ ກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສື່ກາງ ຂອງຍພົວພັນລະຫວ່າງການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ, ປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ໃນການສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ການບໍລິການຈໍລະຈອນແຈກຢາຍສິນຄ້າ ໃຫ້ເປັນລະບົບຕ່ອງໂສ້ ຈາກຜູ້ຜະລິດໄປຫາຜູ້ຊົມໃຊ້ໃນສັງຄົມ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຜະລິດ, ການຄ້າ, ການບໍລິການ ເຊີ່ງເປັນການປະກອບສ່ວນສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນນັ້ນໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂື້ນ ແລະ ໃນ 5 ປີຜ່ານມາ ພາກທູລະກິດໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການລົງທຶນກວມເອົາ 17% ຂອງການລົງທຶນພາຍໃນ
ແຂວງ ນອກນັ້ນກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດານັກທູລະກິດ ຈັດຕັ້ງເປັນສະມາຄົມ, ເປັນກຸ່ມ ສ້າງຄູ່ຮ່ວມປະສານງານລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາພາກ ແລະ ຜູ້ປະກອບການໃຫ້ມີການຄ່ອງຕົວ ປະສານກົມກຽວກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເປັນຄູ່ຮ່ວມທູລະກິດທີ່ດີ ຈື່ງຈະເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນືອງ ແລະ ເຂັ້ມແຂງ.   

 ທ່ານ ບຸນເສັງ ປະທຳມະວົງ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ອົງການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ຕ້ອງເພີ່ມທະວີວຽກງານຂອງຕົນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ບັນລຸຄຳຂວັນທີ່ວ່າ “ ສ້າງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໃຫ້ເປັນປະຕູເສດຖະກິດ, ເປັນແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງງານ, ບໍລິການທາງຜ່ານ, ຮັກສາສີ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ ”ແລະ ເຮັດໃຫ້ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ເປັນແຂວງພັດທະນາຂື້ນເທື່ອລະກ້າວ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ເວັບໄຊແຂວງບໍລິຄຳໄຊ
http://www.bolikhamxay.gov.la/index.php/lo/ຂ່າວສານປະຈຳວັນ/ຂ່າວປະຈຳວັນ/636-ນັກທູລະກິດພາກເອກະຊົນ-ລົງທືນເຂົ້າໃສ່ການພັດທະນາ-ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ-ກວມເອົາ-17-ຂອງການລົງທືນຂອງແຂວງ.html

No comments:

Post a Comment