April 18, 2016

ກອງປະຊຸມແຜນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ແລະ ສຳນັກງານພານິດ ຈັງຫວັດຊາຍແດນ ລາວ-ໄທຍ ຄັ້ງທີ 7

ໃນວັນທີ 23-24 ມີນາ 2016, ທີ່ຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມ, ປະເທດໄທ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແຜນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ແລະ ສຳນັກງານພານິດ ຈັງຫວັດຊາຍແດນ ລາວ-ໄທ ຄັ້ງທີ 7 ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມ ຊຶ່ງຝ່າຍລາວນຳໂດຍ ທ່ານ ນາງ ກິ່ງສະດອນ ເພັດດາວເຮືອງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະກົມກອງພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ 09 ແຂວງທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດໄທ ແລະ ຝ່າຍໄທນຳໂດຍ ທ່ານ ຣົນນະຣົງ ພູນພິພັດ, ຮອງອະທິບໍດີ ກົມເຈລະຈາການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ, ກະຊວງ ພານິດ ແຫ່ງ ຣາຊະອານາຈັກໄທ ພ້ອມທັງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສຳນັກງານພານິດຈັງຫວັດ 10 ແຂວງ ທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດລາວ.
ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ທົບທວນຄືນການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດການຄ້າຊາຍແດນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ແຜນການຮ່ວມມືໃນຕໍ່ໜ້າ ຊຶ່ງກອງປະຊຸມໄດ້ເນັ້ນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນຂົງເຂດການຮ່ວມມືເປັນຕົ້ນເຊັ່ນ: ການຮ່ວມມືດ້ານສິນຄ້າກະສິກຳ, ການອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ, ການຮ່ວມມືການຂົນສົ່ງ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງໃນພາກພຶ້ນ, ການສົ່ງເສີມການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ໂຄງການທົດລອງພັດທະນາລະບົບ ICT, ການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການ, ການຈັດງານວາງສະແດງສິນຄ້າ, ການຮ່ວມມືດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ, ການຮ່ວມມືຂອງພາກເອກກະຊົນ. ໃນປີ 2015 ມູນຄ່າການຄ້າລະຫວ່າງ ລາວ-ໄທ ທີ່ຜ່ານມາ ສາມາດບັນລຸໄດ້ເຖິງ 5,7 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ເພີ່ມຂື້ນ 4,78% ເມື່ອທຽບກັບປີຜ່ານມາ. ກອງປະຊຸມເຫັນດີສົ່ງເສີມການສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກຳຂອງລາວໄປໄທຕາມໂຄງການສິນຄ້າກະສິກຳແບບມີສັນຍາ (Contract Farming) ໃນໄລຍະຜ່ານມາທີ່ພົບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນຫາດ້ານລາຄາຂອງ ສິນຄ້າໜາກສາລີ, ໝາກເລັ່ນ, ໝາກອຶ, ກະລໍ່າປີ... ເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກແກ່ພາກທຸລະກິດຂອງທັງສອງປະເທດ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນໄປດ້ວຍບັນຍາກາດອັນດີ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດຕາມຄາດໝາຍ. ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ປຶກສາຫາລືແບບກົງໄປກົງມາ ບົນພື້ນຖານແຫ່ງມິດຕະພາບ ແລະ ສາຍສຳພັນອັນດີງາມຂອງທັງສອງປະເທດ ແລະ ຢືນຢັນທີ່ຈະຮັດແໜ້ນ, ຊຸກຍູ້ການຄ້າຊາຍແດນຮ່ວມກັນ, ມີກົນໄກການປະສານງານຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ລະຫວ່າງ ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ແລະ ພານິດຈັງຫວັດທີ່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັນ ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ແກ້ຂັນບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງທັນການ.No comments:

Post a Comment